Attefallshus - Mycket fakta och information om Attefallshus
Frågor och svar om Attefallshus

Frågor & svar om Attefalshus

Nedan hittar du en del frågor och svar om Attefallshus som kan vara bra att läsa på innan du planerar alltför mycket.

Får jag bygga ett Attefallshus trots att jag har byggt en Friggebod?

JA - Du får både ha en Friggebod på 15 m² och ett Attefallshus på 25 m².

Kan Attefallshuset sitta ihop med tidigare hus?

NEJ - Attefallshuset måste vara fristående får bostadshuset och fristående från Friggeboden.Får ni bygga ett Attefallshus vid hyreshuset?

NEJ - Ett Attefallshus får endast byggas då det finns ett 1- eller 2-bostadshus på fastigheten.

Får jag bygga ett Attefallshus vid fritidshuset?

Attefallshus vid fritidshuset

JA - Attefallshus får byggas få alla fastigheter som har ett 1- eller 2-bostadshus. Detta gäller såväl permanentbostäder och fritidshus.

Kan jag bygga ett Attefallshus på en obebyggd tomt

NEJ - Ett Attefallshus får endast byggas då det finns ett 1- eller 2-bostadshus på fastigheten.

Hur hög får taknocken vara på Attefallshuset?

Taknocken får vara max 4.0 meter för ett Attefallshus och beräknas från husets högsta punkt till markens medelnivå intill byggnaden. Detta gör att hus som står i suterräng kan vara högre än 4.0 meter i ena änden.

Vilken typ av grund ska Attefallshuset ha?

Du kan själv välja vilken grund Attefallshuset ska stå på. Plintar i marken, krypgrund, betongplatta eller rent av källare.

Kan jag bygga en källare under Attefallshuset?

Källare under Attefallshuset

JA - Det finns inga regler som förbjuder källare under Attefallshus.

Får man bygga om en Friggebod till Attefallshus?

JA - Det är tillåtet att bygga om Friggeboden till ett Attefallshus så länge Attefallshuset följer regelverket.

Varför heter det Attefallshus?

Attefallshus är döpt efter bostadsministern 2014, Stefan Attefall (kd) som var drivande i frågan och en större komplementbostad. Det var finansministern Anders Borg (m) som uttryckte Attefallshus.