Attefallshus - Mycket fakta och information om Attefallshus
Attefallshus

Attefallshus

Attefallshus en en hustyp som inte kräver byggnadstillstånd men du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och fått ditt startbesked innan du bygger Attefallshuset.

Från och med de 2:e juli 2014 blev det tillåtet att upprätta en komplementbyggnad, kallad Attefallshus, på den egna fastigheten utan bygglov. Attefallshusen får ha upp till 25 m² byggnadsarea och användas på många olika sätt. Attefallshuset kom till som ännu en komplementbyggnad vid sidan av den tidigare så populära Friggeboden som får vara 15 m² men ej avsedd som bostad.

Regler för AttefallshusDet finns ett antal regler som måste följas av den som bygger ett Attefallshus på sin fastighet. Dock så täcker inte den nya Attefallslagen enbart Attefallshus utan även tillbyggnad och ombyggnad av befintliga byggnader på fastigheten.

Det regler som gäller en komplementbyggnad, det så kallade Attefallshuset är följande:

 • Du ska ha gjort en anmälan till byggnadsnämnden och fått ditt startbesked innan du börjar bygga på ditt Attefallshus
 • Max 25 m² byggnadsarea
 • Det går att dela upp de 25 m² på mer än en byggnad
 • Minst 4.5 m från tomtgränsen
 • Max 4 m från mark till takets högst punkt, nockhöjd
 • Attefallshuset får isoleras
 • Får användas som permanentbostad
 • Får användas som gäststuga, förråd, uthus, garage eller på annat önskat sätt. Ej för kommersiell verksamhet förutom uthyrning av bostad.
 • Attefallshuset får användas som växthus
 • Ett Attefallshus kan nyttjas som bastu eller båthus. Tänk dock på att kontakta byggnadsnämnden för att höra av som gäller rörande strandskyddet.
 • Vatten får dras in till kök och badrum
 • El får installeras i Attefallshus
 • Bad eller duschrum får installeras
 • Kök eller kokvrå får ingå
Regler för Attefallshus

Reglerna som började gälla samtidigt som Attefallshusen gäller även om- & tillbyggnad av befintliga hus. Dessa regler är kortfattat följande:

 • Befintligt hus får byggas till med 15 m² byggnadsarea
 • Enbostadshus får göras om till tvåbostadshus
 • En eller två takkupor får sättas på tak eller vind för att möjliggöra extra rum under förutsättning att bärande konstruktioner inte påverkas.